+420 596 134 135

Sušárny elektrod a tavidel

Elektrody, které byly skladovány za nevhodných skladovacích podmínek nebo po velmi dlouhou dobu, je nutno přesušit a tím obnovit jejich použitelnost.

Přesušování elektrod

Přesušují se obvykle všechny typy rutil-kyselých nerezových elektrod a všech typů bazických elektrod, kde je pro svarový kov předepsána rentgenová čistota, nízký obsah difúzního vodíku a vysoké hodnoty vrubové houževnatosti především za nízkých teplot.
Běžné rutilové a kyselé elektrody, skladované v originálních obalech, při dodržení předepsaných skladovacích podmínek obvykle není nutno přesušovat. Nesmí se přesušovat elektrody s celulózovým obalem!

Podmínky pro přesušování

 • teplota přesušování a udržovací doba je uvedena pro každý typ v katalogu a na štítku krabičky
 • teplotou přesoušení se rozumí teplota uvnitř svazku elektrod
 • doba přesoušení se měří od okamžiku, kdy byla dosažena
 • elektrody se v peci mohou umístit max. ve 4 vrstvách
 • doporučuje se elektrody přesoušet max. 3x

vysušené elektrody by před vlastním svařováním měly být umístěny ve skladovacím kontejneru při udržovací teplotě cca 70ºC 

Sušící skříně pro elektrody a vysokoteplotní digitální pece

 • s hmotností náplně od 9 - 252 kg
 • pro napájení od 24 - 400V- teploty sušení 50 - 400°C

Přesušování tavidel

Jestliže tavidlo z jakéhokoliv důvodu navlhlo, je nutné přesušení v peci za dále uvedených podmínek podle typu tavidla:

 • tavená tavidla OK FLUX ……………200ºC ± 50ºC po dobu 2 – 4 hod.
 • aglomerovaná tavidla OK FLUX ….. 300ºC ± 25ºC po dobu 2 – 4 hod.
  Vrstva tavidla v peci by neměla být silnější než 50 mm.

  Sušičky svařovacího tavidla a skladovací sila
 • kapacita až 200l
 • teplota sušení 50 - 500°C
 • výkon až 3,7 kW

  Zdroj: http://products.esab.com/ESABImages/skladovani_n.pdfESAB