Opravy a renovace

Všeobecně

Pomocí navařování chráníme části vystavené opotřebení různého typu s cílem získat odolnost proti určitému typu opotřebení nebo jisté specifické vlastnosti.
Ačkoliv se navařování primárně používá na renovaci opotřebených dílců do použitelného stavu, abychom prodloužili jejich životnost, často je účelné tuto technologii použít i při výrobě nových částí. Vlastní dílec je tak možné vyrobit z levnějšího materiálu a povrchových vlastností se dosáhne navařením návarovým kovem, jehož vlastnosti jsou vhodné pro použití v daných podmínkách.

Navařovací materiály je možné nanášet prakticky jakýmkoliv svařovacím procesem. Zvýšená tvrdost neznamená nutně vždy lepší odolnost proti opotřebení nebo delší životnost. Množství slitin, které mají stejnou tvrdost, se velmi liší z hlediska schopnosti odolávat různým druhům opotřebení.

Zkušenosti ukazují, že pro výběr nejvhodnějšího materiálu na navařování je potřebné znát podmínky, za kterých bude daný dílec pracovat.
Na to, aby bylo možné vybrat vhodný navařovací materiál pro konkrétní použití, jsou potřebné následující informace:

  • jaký je druh opotřebení (primární-dominantní, sekundární)
  • jaký je základní materiál
  • jakému navařovacímu procesu se dává přednost
  • jaký druh povrchu se vyžaduje

Existuje veliké množství způsobů opotřebení, které působí osaměle nebo v různých kombinacích. Na základě toho se musí pozorně vybrat svarový kov s vhodnými vlastnostmi, aby se zajistila účinnost a bezpečnost opravy.

Při výběru navařovacího materiálu se musí často dělat kompromisy mezi požadavky jednotlivých typů opotřebení. Například, když se posouzením opotřebené součástky zjistí, že primárním faktorem opotřebení je abraze a sekundárním faktorem jsou mírné rázy. Návarový kov, který se zvolí, proto musí mít velmi dobrou odolnost proti
abrazivnímu opotřebení, ale též dobrou úroveň odolnosti proti rázům. Druhy opotřebení je tak možné tyto uspořádat do několika tříd se zřetelně odlišnými charakteristikami.

UTP Maintenance je divizí hutnické společnosti voestalpine Böhler Welding, zaměřenou na vývoj a výrobu vysoce jakostních přídavných svařovacích materiálů pro údržbu, opravy a navařování. Integruje výrobní závody UTP (Německo) a Soudokay (Belgie). Portfolio UTP Maintenance čítá přibližně 600 produktů, průběžně upravovaných pro splnění kritérií nejvyšší jakosti. Divize UTP Maintenance je dnes v oblasti oprav, údržby a navařování globálním lídrem.

Deutsche Edelstahlwerke GmbH je vedoucí společností ve výrobě dlouhých výrobků ze speciálních ocelí. Přibližně 4000 zaměstnanců vyrábí asi milion tun legované oceli ročně ve čtyřech výrobních závodech ve Wittenu, Siegenu, Krefeldu a Hagenu. V divizi speciálních materiálů se sídlem v Krefeldu vyrábí speciální práškovou metalurgií více jak 200 druhů plynem atomizovaných prášků pro speciální použití v průmyslu a zdravotnictví. Z těchto materiálů vyrábí rovněž plynule lité tyče pro navařování.

Mnohaleté zkušenosti v oboru a rozsáhlé know-how obou společností zaručují, že naši zákazníci získají ideální kombinaci ochrany a výkonnosti použitých produktů. Obě společnosti využívají „Tailor-Made …” přístup k potřebám zákazníka, to znamená úzkou spolupráci se zákazníkem a vývoj produktů dle jeho potřeb a zadání (tzv. “Na míru..”).

Soubory ke stažení

Název souboru

Formát PDF