Keramické podložky

Všude tam, kde je nutné provádět jednostranné sváry s vysokými požadavky na jejich kvalitu (stavby mostů, v lodním, chemickém a energetickém průmyslu, apod.), je

použití keramických podložek spojeno s mnoha výhodami. Lze je použít při svařování obalenými elektrodami, plnými a trubičkovými dráty v ochranné atmosféře a při

svařování dráty a trubičkami pod tavidlem. Podložky s půlkulatou drážkou se používají pro svařování plnými dráty a trubičkovými dráty s kovovou náplní, trapézový tvar drážky se obvykle používá pro svařování obalenými elektrodami, trubičkovými dráty s rutilovou náplní a pro svařování pod tavidlem. Podložky s kruhovým průřezem se používají pro formování kořene u náročných X nebo 1/2 X svarů. 

 

Výhody:

  • umožňují formování kořene do potřebného tvaru pro plynulý přechod do základního materiálu
  • zajišťují spolehlivé provaření kořene i při zhoršeném sesazení svařovaných ploch a proměnlivé mezeře a v případech, kdy je nutno svařovat pouze z jedné strany (jednostranné svařování)
  • zmenšují nebezpečí výskytu kořenových vad, čímž snižují časové ztráty a náklady na jejich odstraňování
  • umožňují zvýšení svařovacích parametrů a tím zvýšení produktivity svařování
  • materiál podložky nemá vliv na kvalitu a vlastnosti svaru, na jeho chemické složení, mechanické vlastnosti ani obsah difuzního vodíku ve svarovém kovu

 

Podložky jsou určeny k jednorázovému použití.