ODSÁVÁNÍ

DÝMY ZE SVAŘOVÁNÍ

Dýmy ze svařování jsou směsicí kovových částic a plynů vznikajících při svářecích procesech. Obecně mají různorodé složení, v závislosti na použitých materiálech, a obsahují velké množství škodlivin.

  • Směs polétavých částic a plynů uvolněných nebo vzniklých při svařování

  • Složení se mění v závislosti na typu svařování a zpravidla obsahuje oxidy kovů a jiné reakční produkty, částice elektrod a plyny vznikající UV zářením, ozón a ochranné plyny

  • Některé složky jemného prachu pronikají do alveol, mohou se hromadit v plicích a setrvávat v lidském těle

  • Jedná se o sloučeniny. 90% částic pochází z přídavných svařovacích materiálů

Svařovací plyny vstupují do lidského těla plícemi. Mísí se se vzduchem, který vdechujeme.

Vystavení různým druhům svářecích dýmů může způsobit významné zdravotní dopady. Vdechuje-li svářeč plyny, dýmy a ostatní škodliviny ve velkém množství po dlouhé časové období, může to mít nepříznivý vliv na jeho zdraví.
Na základě našich zkušeností, získaných během řady desetiletí práce v oblasti úprav vzduchu, jsme vyvinuli osvědčený přístup, který nazýváme vhodné technické řešení. S tímto přístupem bude Váš systém čištění vzduchu vždy „ušitý na míru“ vašim potřebám, rentabilní a jednoduše ovládatelný. 

Investice do systému odsávání je investicí do ochrany zdraví zaměstnanců, životního prostředí a do své budoucí konkurenceschopnosti.


Třídy svařovacích dýmů:

W1 – Míra odsávání ≥ 95 %
Nelegovaná a nízkolegovaná ocel s nízkým obsahem Cr a Ni

W2 – Míra odsávání ≥ 98 %
Nelegovaná, nízkolegovaná a legovaná ocel s obsahem Cr a Ni ≤30 %

W3 – Míra odsávání ≥ 99 %
Nelegovaná, nízkolegovaná a vysoce legovaná ocel s obsahem Cr a Ni >30 %

Dýmy ze svařování nerezavějících ocelí – rizika:

Vdechování dýmových zplodin může mít za následek závrať, horečku z kovových par, žaludeční potíže, suchost nebo podráždění v ústech, nose, krku nebo očích. Chronické vdechování dýmových zplodin může mít vliv na funkci plic. Dlouhotrvající vdechování niklových a chromových sloučenin, nad bezpečnou hranici expozice, může vyvolat rakovinu. Nadměrné vystavení vlivu manganu a manganovým směsím nad hranici bezpečnostního limitu může způsobit nezvratné změny centrální nervové soustavy, včetně mozku. Symptomy se mohou projevovat nesrozumitelnou řečí, letargií, třesem, svalovou slabostí, výkyvy a spastickou chůzí.

MOBILNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY a ODSÁVACÍ STOLY

MOBILNÍ JEDNOTKY MobilePro, MFE, PHV
Tyto mobilní odsávací jednotky dýmů ze svařování jsou vhodné tam, kde je zapotřebí flexibilní řešení. To umožňuje svařování i na pracovištích a místech, kde není možno použít pevně umístěné stacionární jednotky. Jednotky jsou plně kompatibilní s odsávacími rameny Plymovent. 
Mobilní filtrační jednotky jsou navrženy tak, aby zdrojově odstranily výpary ze svařování ve stísněných prostorech a místech, která jsou obtížně dosažitelná stacionárními odsávacími systémy. Mezi ně například patří místa uprostřed dílny, nebo naopak její vzdálené konce. 

MobilePro – mobilní odsávací jednotka pro odsávání suchých, nezaolejovaných dílů
MFE – mobilní odsávací jednotka s elektrostatickým filtrem pro odsávání dýmů pocházejících ze svařování zaolejované oceli
PHV
– 
toto zařízení je mimořádně vhodné pro použití v relativně malých dílnách, v uzavřených prostorech nebo v blízkosti zdrojů znečištění

ODSÁVACÍ STOLY DraftMax
Odsávací stoly poskytují zároveň odsávání i filtraci při svařovacích aplikacích a broušení. Stoly obsahují pracovní mřížku, třístupňový systém předfiltrace pro dokonalé odlučování jisker a dvě hlavní filtrační kazety (DraftMax Basic má kazety jednorázové, DraftMax Ultra má kazety samočistící).

mobilni_filtracni_jednotky
mobilni_filtracni_jednotky_2
[:cs]draftmax[:]

ODSÁVACÍ RAMENA a HADICE

Odsávací ramena Vám umožňují zachycovat kouř a škodliviny přímo u zdroje vzniku. Nabízíme širokou škálu odsávacích ramen vyrobených z kovových či plastových trubek nebo hadic. Odsávací ramena jsou dostupná s různým pracovním dosahem a v případě potřeby lze jejich dosah ještě zvětšit pomocí prodlužujících výložníků.  Pro téměř neomezený dosah lze ve spojení s ramenem použít odsávanou kolejnici.

odsavaci_ramena
odsavaci_ramena_2
odsavaci_ramena_3

Dokumenty ke stažení:

VENTILÁTORY

Přenosné ventilátory – umožňují odsávání v uzavřených prostorech a dalších těžko přístupných místech. K tomuto účelu musí být připojena odsávací hadice. Výfuková a/nebo prodlužovací hadice jsou zvláštním volitelným příslušenstvím.

Nástěnné ventilátory – pro použití s odsávacími rameny s filtrací, nebo bez ní. Montáž vyžaduje samostatnou montážní konzoli.

ventilatory_v2
ventilatory
ventilatory_v3

Dokumenty ke stažení:

WALLPRO (Samočistící odsávací zařízení)

WallPro je samočistící odsávací zařízení pro profesionální svářeče vhodné pro svařovací dýmy vznikající při svářování nezaolejované klasické i nerezové oceli.

Odsávací a filtrační jednotka suchých svařovacích dýmů Plymovent WallPro, s automatickým systémem čištění filtru, je navržena pro potřeby profesionálních svářečů. Je vhodná pro širokou škálu aplikací, při nichž dochází ke vzniku svařovacích dýmů, stejně jako pro jiné prašné aplikace.

Může být používána s jedním nebo dvěma odsávacími rameny a nabízí také speciální model PowerPlus pro podmínky velmi silného znečištění kouřem. WallPro je vyvinuto v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti technologie čištění filtru a s unikátním konceptem bezprašné údržby, které zajišťuje bezpečnost pro každého svářeče, jeho bezprostřední okolí i techniky údržby.

PŘÍKLAD KONFIGURACÍ

WallPro Single s jedním odsávacím ramenem
WallPro Double se dvěma odsávacími rameny
WallPro Double se dvěma externími odsávacími rameny
Varianta s lapačem nečistot

Dokumenty ke stažení:

Katalog WallPro

Formát PDF

GOLINE (Řada filtrů svařovacích zplodin za bezkonkurenční cenu)

GoLine představuje základní cenově dostupnou řadu modelů pro příležitostné svařovací aplikace, zatímco GoLine Plus jsou vhodné pro více zatížené pracovní prostředí. Filtry řady GoLine jsou určené pro odsávání suchých dýmů.

Proč GoLine?

  • Vynikající poměr ceny a výkonu
  • Účinná ochrana před expozicí zplodin ze svařování
  • V souladu s EN ISO 15012-1: 2013/W3
  • Vhodné pro svařování běžní i nerezové oceli

Příklad konfigurací:

MobileGo a MobileGo Plus

Kompaktní a výkonné mobilní filtrační jednotky pro odsávání svařovacích dýmů s odsávacím ramenem o délce až 3 m. Rameno má rádius 360° a jeho ovládání je mimořádně snadné.

MonoGo a MonoGo Plus

Filtrační jednotka s jedním až 4 m dlouhým odsávacím ramenem. Jednotka MonoGo je určena pro pevné pracoviště a je připevňována na zeď.

DualGo a DualGo Plus

Filtrační jednotka se dvěma odsávacími rameny o délce až 4 m. Veškeré modely DualGo mají výkonný ventilátor, velký filtr a jsou navrženy tak, aby byla obě odsávací ramena v provozu současně.

Dokumenty ke stažení:

Katalog GoLine

Formát PDF

CENTRÁLNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY

Nabízíme širokou škálu stacionárních jednotek pro filtraci svařovacích dýmů a prachu. Produktová řada sahá od filtračních jednotek s jedním odsávacím ramenem až po centrální filtrační systémy, používané např. u víceramenných systémů, řezacích stolů nebo v systémech prostorové filtrace a ventilace.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
Ucelená výrobní řada produktů Plymovent pokrývá každý stupeň v metodice odstraňování škodlivin ze svařování. Systémová řešení, která poskytujeme, jsou navržena a sestavena z široké škály ventilátorů, řídících prvků, filtrů a velké řady příslušenství.

centralni_odsavani
centralni_odsavani_2
centralni_odsavani_3

Dokumenty ke stažení: